Kontaktid
Est|Eng|Rus

Tollikontsultatsioon


Milles seisneb kasu?

 • Et vältida suuremaid makse
 • Et hoiduda kvodeeritud kaupade tellimisest
 • Et esitada õigeaegselt taotlusi kvootide ja soodustariifide esitamiseks
 • Et omada täpset ülevaadet imporditavate kaupade tegelikest maksudest
 • Et oleks võimalik koostada järgnevate perioodide eelarveid
 • Et uute tootegruppide turustamise plaaneerimisel ei tehtaks kahjulike otsuseid (N: reklaam uutele toodetele, mida vastavalt regulatsioonidele ei ole võimalik importida)

Kellele see teenus on mõeldud:
 • Importijad, kes tellivad kaupasid kolmandatest riikidest
 • Agendid, kes vahendavad kaupasid kolmandatest riikidest
 • Messe külastavad ettevõtjad
 • Töötlejad, kes soovivad kasutada kolmandatest riikidest pärit toorainet või detaile

Uued mängureeglid EU-s annavad uue mõõtme nii Eesti, kui ka Euroopa firmadele.
Nimelt endise regulatsiooni  asemel töötab EU ülene tollipoliitika. See seab kõikidele EU fimadele võrdsed tingimused. Kuid on võrdsemast võrdsemaid ning seda ainult info valdamise tõttu, ehk kes omab infot ja tegutseb kiirelt võib saada edumaa konkurentidega võrreldes. 

EU ühtses tolliregulatsioonis on märksõnadeks tollimaksud ja kvoodid.
Tollimaksud on unikaalsed maksud ning neid arvutatakse päritolumaa ja toote tollikoodi järgi.
Kvoodid võivad olla tariifsed või koguselised. Tariifsed kvoodid annavad ettevõtjatele võimaluse importida kolmandatest riikidest kaupu soodustariifiga, ehk odavamalt.
Koguselised kvoodid on koguselised piirmäärad millede täitumisel pole võimalik rohkem kaupu importida.
Kõikide kvootide taotlemisel kehtib reegel ”kes ees, see mees” – selle reegli alusel võib infot mitte omav ettevõtja kaotada konkurentsis, kuna enamike toodete kvootide ja soodustariifide taotlemisel on tegemist defitsiidiga, see omakorda annab kvootide saajale konkurentsi eelise.
 
Meie kompetentsile ja kogemusele toetudes saame pakkuda ettevõtjatele kaupadele impordi ja ekspordiga seotud infot, mis tagab operatiivse tegutsemise.

Mida pakume:
 • konsultatsioonid:
  •  tolliformaalsuste kohta
  • nõutavate dokumentide vormistamiseks ( vajalike lubade ja litsentside taotlemiseks)
  • nõutavate tõendusdokumentide kohta (milliseid lubasi ja litsentse peavad omama teie partnerid)
  • kauba saatedokumentide nõuete kohta ( efektiivse transpordi korraldamiseks)
 • tollimaksude ja tariifide info
 • tariifsete kvootide info
 • koguseliste kvootide info