Kontaktid
Est|Eng|Rus

TIR + CMRTIR – Transport Internationaux Routier (rahvusvahelised kaubaveod)

Transiitvedude puhul on 2 peamist võimalust:

  • Kasutada TIR-märkmikku
  • Kasutada T1-deklaratsiooni
Rahvusvaheliselt tunnustatud tolli- ja garantiidokumendi (TIR-märkmiku) alusel toimuv rahvusvaheline kaubavedu, mida reguleerib TIR-konventsioon (1975).
Tegemist on rahvusvaheliselt tunnustatud tollidokumendiga, mis annab võimaluse ühe ja sama dokumendi alusel ületada erinevaid riigipiire. TIR-märkmik alustatakse saatjariigis, Eestis on kohustus edastada ühenduse lähte-/sisenemistolliasutusele elektrooniliselt, läbi transiidisüsteemi (NCTS).

Üldjuhul maanteevedude puhul täidetakse CMR saatedokument, mis Rahvusvaheline autokaubaveolepingu konvensioon. Teisisõnu on see leping kauba valdaja ja vedaja vahel, mille alusel kauba vedaja võtab kauba vedada.  

Freselle Customs Agency aitab teil:
  • Täita TIR-märkmikku
  • Täita CMR-saatedokumente
  • Täidetud TIR-märkmiku lehe saatmine kontrolliks Vene partnerile
  • Lõpetada TIR-märkmik
  • Impordideklaratsiooni vormistus ja maksude tasumine