Kontaktid
Est|Eng|Rus

Sooduspäritolutõendid


Sooduspäritolutõendid:

  • GSP Form A
  • GSP Arvedeklaratsioon
  • Liikumissertifikaat EUR.1
  • Liikumissertifikaat EUR-MED
  • Arvedeklaratsioon
  • EUR.2
  • Päritoludeklaratsioon

Sooduspäritolutõendid impordil (k.a. staatuse tõend Türgist)
Päritoluriik Päritolusertifikaat Sertifikaadi
kehtivusaeg
(kuud)
Muu päritolutõend/
Saadetise piirväärtus EUR
EMP (EFTA) f)
-Island
-Liechtenstein
-Norra
-Šveits
EUR.1 või EUR-MED 4 Arvedeklaratsioon a)b)c)/ 6 000 või
EUR-MED arvedeklaratsioon
Fääri saared f) EUR.1 või EUR-MED 4 Arvedeklaratsioon a)b)c)/ 6 000 või
EUR-MED arvedeklaratsioon
Alžeeria f) EUR.1 või EUR-MED h) 4 Arvedeklaratsioon a)b)c)/ 6 000 või
EUR-MED arvedeklaratsioon
Maroko f) EUR.1 või EUR-MED h) 4 Arvedeklaratsioon a)b)c)/ 6 000 või
EUR-MED arvedeklaratsioon
Tuneesia f) EUR.1 või EUR-MED h) 4 Arvedeklaratsioon a)b)c)/ 6 000 või
EUR-MED arvedeklaratsioon
Egiptus f) EUR.1 või EUR-MED h) 4 Arvedeklaratsioon a)b)c)/ 6 000 või
EUR-MED arvedeklaratsioon
Jordaania f) EUR.1 või EUR-MED h) 4 Arvedeklaratsioon a)b)c)/ 6 000 või
EUR-MED arvedeklaratsioon
Liibanon f) EUR.1 h) 4 Arvedeklaratsioon a)b)c)/ 6 000
Süüria EUR.1 h) 5 Vorm EUR.2 d)/ 2590
Iisrael f) EUR.1 või EUR-MED 4 Arvedeklaratsioon a)b)c)/ 6 000 või
EUR-MED arvedeklaratsioon
Palestiina f) EUR.1 või EUR-MED 4 Arvedeklaratsioon a)b)c)/ 6 000 või
EUR-MED arvedeklaratsioon
Türgi,
tolliliidutooted
A.TR e) 4 Tooted ei pea olema päritolulised vaid
vabas ringluses Türgis.
Türgi, söe-ja
terasetooted f)
EUR.1 või EUR-MED 4 Arvedeklaratsioon a)b)c)/ 6 000 või
EUR-MED arvedeklaratsioon
Türgi, teatud
põllumaj. tooted f)
EUR.1 või EUR-MED 4 Arvedeklaratsioon a)b)c)/ 6 000 või
EUR-MED arvedeklaratsioon
Andorra f)g) EUR.1 4 Arvedeklaratsioon a)b)c)/ 6 000
Ceuta ja Melilla EUR.1 4 Arvedeklaratsioon a)b)c)/ 6 000
Albaania f) EUR.1 4 Arvedeklaratsioon a)b)c)/ 6 000
Bosnia ja
Hertsegoviina f)
EUR.1 4 Arvedeklaratsioon a)b)c)/ 6 000
Horvaatia f) EUR.1 4 Arvedeklaratsioon a)b)c)/ 6 000
Makedoonia f) EUR.1 4 Arvedeklaratsioon a)b)c)/ 6 000
Montenegro f) EUR.1 4 Arvedeklaratsioon a)b)c)/ 6 000
Serbia f) EUR.1 4 Arvedeklaratsioon a)b)c)/ 6 000
Kosovo EUR.1 4 Arvedeklaratsioon b)c)/ 6 000
Moldova EUR.1 4 Arvedeklaratsioon b)c)/ 6 000
Ceuta ja Melilla f) EUR.1 4 Arvedeklaratsioon a)b)c)/ 6 000
Lõuna-Aafrika EUR.1 h) 10 Arvedeklaratsioon a)b)c)/ 6 000
Tšiili f) EUR.1 10 Arvedeklaratsioon a)b)c)/ 6 000
Mehhiko f) EUR.1 h) 10 Arvedeklaratsioon a)b)c)/ 6 000
Lõuna-Korea puudub 12 Päritoludeklaratsioon a)b)c)/ 6000
CARIFORUMi
riigid h)
(Antigua ja Barbuda,
Bahama, Barbados,
Belize, Dominica,
Dominikaani Vabariik,
Grenada, Guyana,
Jamaica, Saint
Christopher
Ja Nevis, Sain Lucia,
Saint Vincent ja
Grenadiinid,
Suriname, Trinidad ja
Tobago, Haiti)
EUR.1 10 Arvedeklaratsioon a)b)c)/ 6 000
GSP riigid GSP Form A 10 Arvedeklaratsioon b)c)/ 6 000
AKV riigid
(turulepääsu
määrusega
hõlmatud)
EUR.1 10 Arvedeklaratsioon b)c)/ 6 000
ÜMT (ülemereterritooriumid) EUR.1 10 Arvedeklaratsioon b)c)/ 6 000

Märkused
a) Kinnitatud/heakskiidetud eksportija kõigile saadetistele
b) kõik eksportijad saadetise piirväärtuseni, so saadetises sisalduvate pärinevate kaupade maksimaalne väärtus arvedeklaratsiooni
koostamiseks
c) pärinevate toodete väärtus saadetises
d) vaid pärinevaid tooteid sisaldavatele postisaadetistele
e) sertifikaadi võib kinnitada ka kinnitatud/heakskiidetud eksportija
f) päritolureeglid sisaldavad tollimaksu tagasimaksmise keeldu (no-drawback)
g) päritolu tõendamine puudutab vaid HS gruppe 1-24
h) ka GSP soodustus võimalik, sõltub esitatavast päritolutõendist