Kontaktid
Est|Eng|Rus

Intrastat


Intrastat – mis see on?
Intrastat on statistiline aruanne ettevõtte kaubavahetuse kohta Euroopa Liidu riikidega. Intrastati aruanne asendab tollideklaratsiooni Euroopa Liidu siseses kaubavahetuses ning on kasutusel kõigis liikmesriikides.

Kes peavad andmeid esitama?
Intrastati aruannet peavad esitama kõik käibemaksukohustuslikud ettevõtted, kes on ületanud aruandeaastaks kehtestatud statistilise läve.

2014. aastast muutub kauba lähetamise käibe statistiline lävi ehk piir, mille ületamise korral tuleb esitada Intrastati aruanne. Senise 120 000 euro asemel on kauba lähetamise käibe statistiline lävi 130 000 eurot. See tähendab, et 2014. aastal peavad kauba lähetamise kohta aruande esitama ettevõtted, mille kaupade Euroopa Liitu lähetamise käive 2013. aastal oli suurem kui 130 000 eurot. Samuti tekib aruandekohustus ettevõtetel, mis ületavad statistilise läve 2014. aasta jooksul. Kaupade saabumise käibe statistiline lävi on 200 000 eurot (2013. aastal oli see 190 000 eurot).

Millised on aruande esitamise tähtajad?
Intrastat on kuine aruanne. Esitamise tähtaeg on aruandekuule järgneva kuu 14. kuupäev. 

Mis juhtub kui aruannet ei esitata?
Kui ei ole võimalik esitada aruannet  tähtajaks, tuleb kindlasti Statistikaametit informeerida ja küsida ajapikendust. Aruande esitamata jätmise või valeandmete esitamise korral on võimalikud sanktsioonid ja sunniraha kohaldamine.
Aruanne tuleb esitada ka siis, kui aruandekuul ei toimunud tehinguid (nn. nullaruanne)
Kui kõik arved ei ole laekunud tähtajaks, siis tuleb esitada olemasolevad andmed ja hiljem saata parandused/täiendused (aruannet on võimalik esitada ka osade kaupa)

Mida me pakume?
  • Intrastat aruande koostamine
  • Kaupade kodeerimise teenus
  • Intrastati koolitus