Kontaktid
Est|Eng|Rus

Import


Iga isik, kes soovib mitte EL riikidest kaupa importida peaks eelnevalt uurima, mis tingimustel ja maksudega antud toodet saab Eestisse tuua.

Freselle Customs Agency aitab teil välja selgitada kõik tingimused ja maksu suurused, et vältida halbu üllatusi. 
Samuti saame aidata kaasa legaalsete vahenditega säästa impordikuludelt: 

Vältida –  kasutades seaduslikke tollimaksu vabastuse skeeme
Vähendada – kasutades maksude planeerimise skeeme
Ajatada – kasutades maksude tasumise tähtajapikendust või erinevaid tolliprotseduure ( tolliladustamine, IPR, OPR jne).

Tasub teada:

 • meie aitame üles leida, arendada ning ellu viia efektiivsed ja kasulikud võimalused edukaks äritegevuseks;
 • erinevate legaalsete tollimaksu vabastuse skeemide kasutamise tulemusena on paljud ettevõtted säästnud suurel hulgal raha;
 • impordi all mõistetakse kaupade sissevedu Ühenduse välistest riikidest;
 • kauba sisseveol EL tolliterritooriumile ühenduse välistest riikidest  tuleb tasuda tollimaks( kui on määratud), mis põhineb Euroopa ühenduste ühisel tollitariifistikul;
 • impordina ei käsitleta kauba toimetamist Eestisse teisest EL liikmesriigist;
 • liikmesriikide vahelises kaubanduses ei rakendata kauba sisse- või väljaveol impordi- ega ekspordimakse ning teisi sama toimega makse;
 • liikmesriikide vahel on keelatud kõik koguselised impordi- ja ekspordipiirangud ja kõik samaväärse toimega meetmed;
 • kaupade importimisel Eestisse väljaspool Euroopa Liitu asuvatest riikidest peab arvestama: väliskaubanduspoliitiliste meetmete olemasoludest ( kvoodid, tariifid, keelud jne) ;
 • tolliformaalsuste täitmise nõuetest (deklareerimine, klassifitseerimine);
 • impordimaksude määramisest ja tasumisest.

Igale kaubale määratakse tema olemusest, materjalist ja kasutusvaldkonnast unikaalne kaubakood.

Kaubakoodi ja päritoluriigi järgi määratakse kaubale maksud: 
 • impordi käibemaks
 • tollimaks
 • antidumpingumaks
 • aktsiisimaksud
 • täiendav tollimaks
 • toiduainete täiendavad tollimaksud
 • jne

Kui teil on plaan importida ja vajate professionaalset nõuannet, võtke meiega julgesti ühendust.