Kontaktid
Est|Eng|Rus

Kaupade kindlustus


Veosekindlustus tasub ära.

Veosekindlustus on kauba saatja või saaja poolt kindlustusseltsiga sõlmitud kindlustusleping, mille järgi hüvitab kindlustusselts kindlustusvõtjale kauba kahjud tulenevalt riskidest, mille vastu kindlustusleping on sõlmitud.  Kindlustuskohustus määratakse tavaliselt kindlaks kauba ostu-müügilepingus ja tulenevalt tarneklauslist.

Kahjuks on rahvusvaheline kaubavedu teenindusharu, kus ei ole võimalik kontrollida kõiki veoketis toimuvaid liikumisi. Vedaja või ekspedeerija tegevus on kindlustatud, kuid tihti ei korva vastutuse piirmäär teile tekitatud kahjusid.
Kui on tegemist hinnaliste kaupadega, tasub sõlmida veosekindlustusleping. Loomulikult teevad vedajad ja ekspedeerijad kõik selleks, et ära hoida võimalikke kahjusid, et teie kaubad jõuaksid kohale kahjustamata, õiges koguses ja õigel ajal. Veokäigus tekkinud kahjud või toimingud kaubaga ei ole alati vedaja kontrolli all, näiteks: kauba ebapiisav pakkimine saatja poolt, kauba veovahendile laadimine kaubasaatja või kaubasaaja poolt, loodusõnnetused jne.
Selleks, et ära hoida ebameeldivusi seoses kaupade kahjustamise või kadumisega veo käigus, on enamasti soovitatav sõlmida veosekindlustus.

Veose kindlustust soovitame kindlasti vormistada rahvusvaheliste kolimiste puhul.

Pakume teile võimalust sõlmida veosekindlustusleping kindlustusfirmaga ERGO. Vahendame veosekindlustuslepinguid ainult meie poolt korraldatavatele vedudele.

Kui teil on  küsimusi seoses veokindlustuse või veokäigus tekkinud kahjudega, siis julgesti võtke meiega ühendust.