Kontaktid
Est|Eng|Rus

Välistöötlemine


Välistöötlemine on mõeldud neile, kes:

 • tootjatele, kes ekspordivad või soovivad hakata eksportima EL staatusega kaupu väljast poole Euroopa Liitu. eesmärgiga müüa toodetud kaupasid EL-s;
 • teostavad või soovivad teostada operatsioone välistöötlemise süsteemis;
 • kasutavad ära tööjõu madalamat maksumust väljaspool Euroopa Ühendust;
 • soovivad töödelda tooteid viisil, mis ei ole Euroopa Ühenduses võimalik.

Välistöötlemise puhul on tegemist EL tollimaksuvabastussüsteemiga. See võimaldab eksportida Ühenduse kaupu ajutiselt tema tolliterritooriumilt välja, töötlemise eesmärgil  ning seejärel suunata saadavad tooted vabasse ringlusse Ühenduse tolliterritooriumil, saades täieliku või osalise vabastuse imporditollimaksust. Välistöötlemine võimaldab firmadel kasutada ära tööjõu madalamat maksumust väljaspool Euroopa Ühendust, soodustades samal ajal EÜs toodetud toorme kasutamist lõpptoodangu tootmiseks. Tooteid võib ajutiselt eksportida ka selleks, et neid töödelda viisidel, mis ei ole Ühenduse piirides võimalikud.

“Töötlemisoperatsioonid” tähendavad:
 • kaupade käitlemine, sealhulgas nende kohandamist ja kokkupanemist või sobitamist teiste kaupadega;
 • kaupade töötlemist;
 • kaupade parandamist, sealhulgas nende algse seisundi taastamist ja korrastamist.

Meie poolt pakutavad teenused:
 • sobiva strateegia loomine välistöötlemiseprotseduuri rakendamiseks;
 •  vajalike litsentside ja lubade hankimine vastavatelt maksu- ja tolliametkondadelt;
 • maksude haldamise ja logistiliste tsüklite nõustamine;
 • töökorralduse väljatöötamine;
 • vajaliku dokumentatsiooni ja juhendite konsultatsioonid.