Kontaktid
Est|Eng|Rus

Tolliladustamine


Tere tulemast Freselle Customs Agency tollilattu. Teie käsutuses on Eesti suurimaid tolliladude üksuseid ühtekokku 32 000 m2.  

Meie poolt pakutavad teenused:

 • kaupade ladustamine, sorteerimine, pakendamine - jm käitlemistoimingud
 • omanikuvahetuse vormistamine
 • maksude haldamine ja logistiliste tsüklite nõustamine

Tolliladustamine on mõeldud neile, kes:
 • soovivad vältida impordimakse transiidiprotseduuril
 • impordivad kolmandate riikide kaupu ning soovivad ajatada impordimaksude tasumist
 • soovivad teostada omanikuvahetust
 • transpordivad/toimetavad edasi EL-ist pärinevaid kaupu.
 • teostavad või soovivad teostada kaupadega tollilaos käitlemistoiminguid
Tollilao peamine eelis seisneb maksude ajatamises. Kaupu hoitakse tolli järelvalve all tollilaos, kuni järgmise tolliprotseduuri ( import, transiit, jne.) kohaldamiseni.  Improdi maksud tasumine toimub kaupade vabasse ringlusesse vormistamisel.

Kaupu võib toimetada  ühest tollilaost teise ilma impordimakse tasumata,  samuti puudub kohustus maksta impordimakse tollilaost eksporditavate kaupade puhul.

Tolliladustamine on mõeldud neile, kes:
 • on volitatud laopidajad või tahavad selleks saada;
 • tahavad toimetada kaupu tollilattu või laost väljastada
 • teostavad või soovivad teostada kaupadega tollilaos käitlemistoiminguid
 • impordivad või ekspordivad kolmandate riikide kaupu ning soovivad vältida impordimaksude tasumist
 • transpordivad/toimetavad edasi EL-ist pärinevaid kaupu.

Tolliladu on tollilao pidaja kasutuses olev tolli poolt tollilaona aktsepteeritud hoone, ruum või ruumi osa, taraga piiratud või selgelt märgistatud valvatav territoorium. Tollilaole ja töökorraldusele on kehtestatud tolli poolt tehnilised nõuded ning tingimused. Laopidaja peab tasuma kindlas vormis ja mahus tagatissumma Maksu- ja Tolliametile, et kindlustada tolli- ja muude maksude tasumine.

Tollilao peamine eelis seisneb maksude ajatamises. Kaupu hoitakse tolli järelvalve all tollilaos, kuni järgmise tolliprotseduuri ( import, transiit, jne.) kohaldamiseni.  Improdi maksud tasumine toimub kaupade vabasse ringlusesse vormistamisel.

Kaupu võib toimetada  ühest tollilaost teise ilma impordimakse tasumata,  Samuti puudub kohustus maksta impordimakse tollilaost eksporditavate kaupade puhul,

Meie poolt pakutavad teenused:
 • tolliladustamiseks vajaliku süsteemi väljatöötamine
 • vajalike litsentside ning tegevuslubade taotlemine tollist
 • maksude haldamine ja logistiliste tsüklite nõustamine
 • töökorralduse väljatöötamine
 • vajaliku dokumentatsiooni ja juhendite konsultatsioonid