Kontaktid
Est|Eng|Rus

Tolliaudit


Maksu- ja tolliamet on avalikult teadustanud, et iga väliskaubandusega tegelev ettevõte võib ootata tollidokumentide järelkontrolli. Järelkontrolliks on seadusega antud 3 aastat. Tollidokumentide säilitamis- ja arhiveerimiskohustus on ettevõtetel 7 aasta jookul.

Toll kasutab aina enam järelkontrolli süsteemi, mille käigus palutakse esitada teatud ajaperioodil vormistatud tollideklaratsioonid koos kõikide sinna juurde kuuluvate lisadokumentidega. Samuti palutakse väljatrükke raamatupidamisdokumentidest, lepingutest, pangaülekannetest jne. Seda kõike selleks, et veenduda kas deklareeritud kaubad ja väärtused on õiged ning kas maksud on määratud ja tasutud õiguspäraselt.

Ole kindel, et Sinu kaubad on deklareeritud õigesti ja õigete maksudega!

Meie teenustele tuginedes saate hinnata täidetud tollidokumentide õiguspärasust ning makstud maksude tasumist. Vigade või eksimuste ilmnemisel on võimalik ise algatada deklaratsioonide muutmist vältides viiviseid, trahve ja edasisi ebameeldivusi. e-Arhiiv võimaldab kõik soovitud dokumendid leida vaid mõne sekundiga. 

Meie teenused: 

  • Tollidokumentide analüüs
  • Kaupade klassifitseerimine
  • Tolliväärtuse määramine
  • Maksude õiguspärasuse hindamine
  • Soodureziimide ja tariifide kasutamise õiguspärasuse hindamine
  • Päritolusertifikaadid, EUR.1, Form A, arvedeklaratsiooni, kinnitatud eksportööri deklaratsiooni õiguspärasuse hindamine
  • Impordi protseduuride hindamine ( omanikuvahetused, kolmnurktehingud, järjepidevuse hindamine)
  • Ekspordi protseduuride hindamine (omanikuvahetused, lepingulised esindusõigused)

Ära võta mõtetut riski kaupade tollimisel, kasuta Freselle Customs Agency teenuseid.