Kontaktid
Est|Eng|Rus

Tolliteenuste osutamise üldtingimused


Freselle Customs Agency OÜ poolt osutavate tolliteenuste täitmise üldtingimused kehtivad alates 1.07.2013.a.

Freselle Customs Agency Üldtingimused sätestavad  pooltevaheliste arvelduste põhimõtted, teenuste osutamise ja kasutamise üldised tingimused, vastutuse ja vaidluste lahendamise alused.