Kontaktid
Est|Eng|Rus

Uudised


Muudatused Maksu- ja tolliameti töös


Alates 01.05.2015 muutus kaubasaadetiste vormistuse kord ning kõik tolliterminalid, kes soovivad edasi tegutseda peavad ennast registreerima volitatud kaubasaajana.

Kuna Freselle Customs Agency OÜ on juba volitatud kaubasaaja, siis meie klientide ja koostööpartnerite jaoks muutub suhtlus tolliga veelgi mugavamaks:

1. Transiidiprotseduuriga (raudtee- ja manteetransport) tolliterminali saabuvate kaupade puhul enam ladustamisteadet ei vormistata. Selle asemel toimub tolliterminali laoarvestusse registreerimine. Ajutisele ladustamisele järgneval tollideklaratsioonil märgitakse eelnevaks dokumendiks transiitdeklaratsiooni number
Lennutranspordiga saabuvate kaupade puhul jätkub ladustamisteate vormistamine
2. Transiitdeklaratsiooni alusel toimuvate kaubavedude puhul ei ole vaja veokil enam tolli sõita – kogu vormistus toimub meie terminalis. See säästab aega ja kütust ning veokijuhtidel on mugav tulla otse meie terminali, kus kõik vormistused teostatakse.
3. Nüüdsest saab transiidiprotseduuri lõpetamisel võtta mahalaadimisloa ja kontrollida kaupa 3 päeva jooksul enne järgmisele tolliprotseduurile suunamist (tollilattu paigutamine, vabasse ringlusesse lubamine – import jne) . See on oluline muudatus, kuna enne ei tohtinud kaupa impordivormistuse puhul veokilt maha laadida ning kaupa kontrollida.
4. Transiidi alustamisel, palume lahtrisse 53A märkida Freselle Customs Agency OÜ EORi number EE12418897 või jätta lahtri täimata.  Kui lahter 53A täidetud muu volitatud kaubasaaja infoga, siis deklaratsiooni lõpetamine meie juures võimalik ei ole.